"Flexibele units" verdienen deze benaming omdat hun configuratie met een minimum aan kosten kan gewijzigd worden, zodat de schikking qua ramen en deuren volledig aan uw wensen voldoet.

De deur- en raampanelen zijn onderling uitwisselbaar.

De units bestaan uit een zeer sterk stalen kaderwerk waarin wandelementen met een sandwichconstructie geplaatst worden.

De verwisselbaarheid van de panelen maakt dat deze units zowel stapelbaar als schakelbaar zijn zodat ze de voordelen van cabines en modulaire units combineren.

Standaardafmetingen:

  • 6 x 3 m
  • 9,66 x 3 m

Vloer, wanden en dak zijn goed geïsoleerd.

Vloerbedekking: linoleum.

Binnenbekleding: witte afwasbare plaat.

Ramen: aluminium schuiframen met rolluiken.

Elektrische verlichting en verwarming, meubilair, enz.

Gedetailleerde technische beschrijving en referentielijsten op eenvoudig verzoek.

Les unités “flexibles” sont dignes de leur nom du fait que leur configuration peut être modifiée avec un minimum de frais à ce que l’emplacement des portes et châssis soient à l’endroit exact de vos besoins.

Les panneaux à portes ou châssis et panneaux pleins sont amovibles entre eux.

Les unités sont constituées d’un ossature très rigide en acier complété d’éléments de parois sandwich isolés.

L’amovibilité de ces éléments a l’avantage que les unités sont juxtaposables et superposables de manière qu’ils combinent les avantages des monoblocs et unités modulaires.

Dimensions standards :

  • 6x 3 m
  • 9,66 x 3 m

Les planchers, parois et toitures sont bien isolés.

Revêtement plancher : linoléum

Finition intérieure : plaques lavables, ton blanc.

Châssis coulissants et volets en aluminium.

Eclairage et chauffage électrique, mobilier, etc.

Description technique détaillée et listes de références sur simple demande.
© 2003 Euro-Cabin | Powered by weblinx-Convince